MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG PG TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI HỆ THỐNG CÁC SIÊU THỊ TP.HCM